સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Thursday, 26 November 2020

Gujarat Tourism Trade Apprentice Recruitment 20

 Tourism Corporation of Gujarat Limited - TCGL published an official notification for the Recruitment of Trade Apprentice posts. Eligible candidates can apply for this recruitment.

Job details
  • No. of Posts: 60
  • Name of posts: Trade Apprentice

Eligibility Criteria:

Educational Qualification

  • ITI holders/Diploma holders / Degree/Graduate / Master Degree/ Postgraduate (see details in official advertisement)

Selection Process

  • Final Selection will be based on academic qualification


Important Links:

View TCGL Trade Apprentice Advertisement 2020: Click here

Apply Online

How to Apply

  • Interested candidates can apply only on https://www.gujarattourism.com/forms/apprenticejob_new.html on or before 6:00 pm, 01/12/2020.

Important Dates

  • Last date for application: 01/12/2020 (till 06:00 PM)

No comments: