સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 20 November 2020

Gujarat Rojgar Samachar 18-11-2020


Gujarat Rozgaar Samachar 28-10-2020 Updates Latest Edition of July Gujarat Rozgaar Samachar Weekly News Paper date  has been published and downloadable by below given link. Scroll down and click on the download button beside the date and Gujarat rojgar samachar October 2020.


Also read  How To Convert Apl Ration Card To Bpl Ration Card-Gujarat

 
Gujarat Rozgaar Samachar Weekly News Paper pdf file (18-11-2020) has been published and downloadable by below given link. Scroll down and click on the download button to read full article magazine.

Also read  Khedut Sahay 2020

Gujarat Rozgaar Samachar (28 October 2020)
Gujarat Rozgaar Samachar 11-11-2020: Gujarat Information Department  (www.gujaratinformation.net) Recently publishes Rozgaar Samachar of Gujarat state Jobs Related information every weekly Magazine.  We all know that India is a populated country, and it is becoming a headache for people to secure a Government jobs. 

1603956119842994-0


IMPORTANT LINK ::--

Download Gujarat Rojgar Samachar E- paper::

Rozgaar Samachar (18 November 2020) Download


Download Gujarat Rojgar Samachar (PDF)


Gujarat Rojgar Samachar Date: 28-10-2020 : Weekly E paper PDF Download
The Rojgar samachar epaper pdf  28 October 2020 has

been published and downloadable by below given official link. Scroll down and click on the download button beside the date and gujarat rojgar samachar 28 October  2020

No comments: