સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 17 November 2020

Forest Department Recruitment for 1128 Forester and Forest Guard Posts in Rajasthan || Apply OnlineRajasthan pole range embark (RSMSSB) has agreed a Notification for the Recruitment of reforest security & Forester 1128 Post. individuals Candidates are involved in the next practice of RSMSSB Forester & woodland shield Recruitment 2020 & utter the mandatory Eligibility Criteria be capable of scan the chubby Notification and operate Online


Total Posts :- 1128


Forester – 87 Posts

Forest Guard -1041 Posts


◆ Important Dates


Start Date for Online Application: 08 December 2020


Last Date for Online Application: 07 January 2021


◆ Educational Qualification


Forest Guard – Applicant must be 10th lecture accepted and realization of Devanagari libretto Hindi and Rajasthan discernment

Forester – Applicant must be 12th class passed and realization of Devanagari Script Hindi and Rajasthan discernment


◆ Age Limit

Forest Guard – 18 years to 24 years

Forester – 18 years to 40 years


◆ Exam Fee


GEN/ OBC Creamy Layer: Rs. 450/-

BC/ OBC Non Creamy Layer: Rs. 350/-

SC/ ST Candidates: Rs. 250/-


  Physical Standard


Candidates   Height     Chest


Male             163 CM   84-89 CM

Female         150 CM   79-84 CM

Male (ST)     152 CM   84-89 CM

Female (ST) 145 CM    79-84 CMImportant Link 

RSMSSB  job Notification :- Click Here

Official Website :- Click Here

Apply Online :- Click Here◆ How to Apply

Eligible and involved people be able to join for RSMSSB Recruitment 2021 through online type on authorized website from 08 December to 07 January 2021. They are too requisite to keep details on SSO – sso.rajasthan.gov.in/signin

Rajasthan tree-plant subdivision By Recruitment & 1128 Forester and afforest protection Posts & request Online.

No comments: