સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 27 November 2020

Download Pratilipi app for stories
Curate a collection of the stories you have read. Download the stories on your Android phones to read anywhere and anytime without the worry of carrying books or paying a single paisa...Yes all this is free!


Awesome Features
1. Read on the go - anytime anywhere
2. Download and read offline
3. Add a story to wish list - don’t miss anything
4. Share a story with friends - build community
5. Continue reading from where you left off - a seamless experience
6. Get personalized recommendations to read every day
7. Rate and review a story after reading - make the community better
8. Author profiles - read more stories of your favorite authors
9. Publish your own story and earn recognition in a community of 10 million readers
10. Read and write in 12 different languages - explore the best content like never before


1. Hindi story
2. Tamil story
3. Marathi story
4. Gujarati story
5. Kannada story
6. Telugu story
7. Bengali story
8. Malayalam story
9. English story
10. Punjabi story
11. Odia story
12. Urdu story


Categories

1. Short stories
2. Love story
3. Romance story
4. Science fiction story
5. Action and adventure story
6. Travel story
7. Ghost story
8. Mystery story
9. Women, Health and Children story
10. Suspense and Thriller story
11. Motivational story
12. Adult story
13. Social Story
14. Best story
15. Kids story
16. Popular story
17. Classic fiction
18. Comics
19. Poem
20. Audio story

How to get started with Pratilipi

• Download the free Pratilipi app
• Read popular genres. Save your favorites in your own library
• Self-publish on Pratilipi and join the largest community of writers.
• This is completely FREE, no payment details required

No comments: