સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 17 November 2020

Cold snap in Gujarat due to onset of snowfall in North India, severe cold in December and January

Forecast:Cold snap in Gujarat due to onset of snowfall in North India, severe cold in December and January
In Gujarat, the temperature will drop to around 12 degrees by December 4Snowfall has started in the northern Indian states, including Jammu and Kashmir. Cold winds are blowing because of the snow. At that time, even in Gujarat, a flash of cold has been felt at the beginning of the new year. 


Also read  How To Convert Apl Ration Card To Bpl Ration Card-Gujarat


The effect of the snowfall in North India is also being felt in Gujarat. At that time, the minimum temperature in many parts of the state is still likely to fall. On Monday, Ahmedabad had a low of 19 degrees Celsius, while Naliya had a low of 15.3 degrees Celsius, Rajkot 16.9 degrees Celsius, Vadodara 21.4 degrees Celsius, Surat 22.6 degrees Celsius and Gandhinagar 17.5 degrees Celsius. Even today, it is getting cold in the morning. The state will experience bone-chilling cold from November 18 to December 22. That has been forecast from the weather department.
The temperature in Naliya is likely to reach 5 degrees Celsius.
According to the meteorological department, the temperature in Gujarat will drop to around 12 degrees Celsius by December 4. From November 18 to the end of January, the killer cold is likely. In Gujarat, especially in some parts of Naliya and Banaskantha districts, the mercury is expected to reach 5 degrees, the meteorological department said.

No comments: