સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Wednesday, 18 November 2020

Bharat Electronics Limited issues notification for recruitment of 125 posts

Bharat Electronics Limited has issued notification for recruitment of 125 posts of Trainee Engineer, Project Officer. Candidates wishing to apply for these posts can apply online through the official website of Bharat Electronics Limited.

Qualification::

BE / BTEC / MCA / MSW. For more information visit the official website https://www.bel-india.in/.

Number of posts - 125 posts


Last date to apply: 25-11-2020

Trainee Engineer - I (Electronics) 15

Trainee Engineer - I (Mechanical) 18

Trainee Officer - I (Money) 02

Trainee Engineer -II 60

Project Engineer - I (Electronics) 25

Project Engineer - I - (Civil) 02

Project Engineer - I (Electrical) 02

Project Officer - I (Human Resources) 01
Age limit::

Age should be within 25 - 28 years. See the official notification for other information regarding age limit.


IMPORTANT LINK::

BEL OFFICIAL NOTIFICATION


 READ REPORT IN GUJARATI


 Selection process::

Candidates for this post will be selected on the basis of selection number, work experience and interview.

salary:::

25,000 - 50,000

How to apply: Interested candidates can apply online. Click on the application link given below. Please check the official notification before applying.


No comments: