સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર 6359046271 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 3 July 2020

PM Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Kisan List 2020


IMG_20200108_090320

The information below the government scheme is given in the area and you can easily deposit Rs. 2000 from this website by checking the number of people who see you from this website here.

Below you will find very simple and step by step information.
Under this scheme, the farmer will get Rs. 6000 in three installments. Important links for News

The store will be legitimately moved to the financial balances of the recipients.

PM-Kisan Helpline No: 011-24300606,155261

eligible for benefit under the scheme.


Know Beneficiary Kishan Nidhi Yojana Form Status::


Check Village List
Check Payment Status
Visit Official Website

Important Link:

▼☞Download Pdf File

▼☞Click Here To View List (NEW)
What is Pradhan Mantri Kisan Sanman Nidhi Yojana?


Under this scheme, small and marginal farmers are given 2 installments of Rs. 2-2 thousand in three years (total Rs. 6000). Eligible beneficiaries of the scheme can also register at the Common Service Center (CSC). In addition, local Patwari, Revenue Officer, and Nodal Officer appointed by the State Government for the scheme are registering the farmers.

Important Link::

Above is the information of all these government schemes and you will find other information along with Twini here in the website.

You will find government job and scheme information here from this website and you will also find daily updated information here and also job, news, breaking news and application news here.

No comments: